Govor

Dober dan želim vsem skupaj. A lahko prosim spoštovane mestne svetnice, mestne svetnike, da zasedete svoje prostor, izklopite mobilne telefone. Pričenjamo z 31. sejo Mestnega sveta MOL-a. Obveščam, da je dvorana prezračena, stoli, mize, tipke in mikrofoni razkuženi. Prisotnih je 33 svetnic in svetnikov. Odsotnost so opravičili gospa Hegler, gospod Jakopovič. Smo sklepčni, pričnemo z delom. S sklicem ste prejeli tudi predlog dnevnega reda 31. seje Mestnega sveta MOL. Po sklicu ste prejeli predlog Svetniškega kluba SDS za umik predlagane 8. točke z dnevnega reda Osnutek Odloka o kategorizaciji občinski cest v Mestni občini Ljubljana. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Jaz SDS samo sprašujem, gre za osnutek in do predloga je čas za vse pripombe? Ali je smisel, da to umikamo? Jaz bom predlagal, da se ne umakne, zato pravim, predlagam, da vi to umaknete, ker je osnutek. Prosim?

… /// … iz dvorane – nerazumljivo … ///