Govor

Okej. Hvala lepa. Ugotavljam navzočnost. Rezultat navzočnosti: 34. Imate 1 minuto za predlog spremembe dnevnega reda. Izvolite.