Govor

Hvala za besedo. Razlog za umik točke je odločba Ustavnega sodišča št. 169-19/17 z dne 3. 2. 2022, s katero je razveljavilo 7. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana. Uradni list 70/05 in 33/08, ki poteka na zemljišču 2326, k.o. Ježica odsek 720562. Jaz sem to izpostavil tudi na seji Statutarno pravne komisije, vendar mi je bilo razloženo, da ta pobuda ni bila poslana, čeprav imam pisni dokaz, da je bilo to poslano 30. 3. Hvala.