Govor

To sem pojasnil tudi na Statutarno pravni komisiji. Skratka, ustavna odločba iz februarja letošnjega leta ima neko parcelno številko, ki jo v osnutku nove kategorizacije ni. Samo to. Poleg tega je postopek dvofazni, danes je na sporedu osnutek. Zato sem predlagal, da je nesmiselno, da predlagate umik točke. Hvala lepa.