Govor

Gremo na glasovanje o predlogu SDS za umik 8. točke, ki je bila. Predlagam, da ga ne sprejmemo.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA Svetniškega kluba SDS za spremembo dnevnega reda: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 31. seje mestnega sveta umakne 8. točka z naslovom "Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana".

7 ZA

23 PROTI.

Ni sprejeto.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 31. seje mestnega sveta umakne 8. točka z naslovom »Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana«.