Govor

Zdaj glasujemo o celotnem dnevnem redu.

Prosim za vaš glas.

30 ZA

0 PROTI.

Dnevni red je sprejet, skupaj s to spremembo.

Gremo na točko 1.

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKA 34. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Gradivo se prejeli. Odpiram razpravo zapisniku. Ni razprave. Ugotavljam navzočnost. Rezultat navzočnosti: 30.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 4. julija 2022.

Prosim za vaš glas.

33 ZA

0 PROTI.

Lepa hvala.

AD 2. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE

Gradivo ste prejeli. Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslal gospod Janez Stariha glede odstranitve dreves ob prenovi trgov. Vprašanja in pobude so poslali Svetniški klub Levica za sanacijo pločnikov v Rožni dolini, glede prometne politike in parkirnih normativ na območju Potniškega centra Ljubljana. Gospod Stariha glede izjave župana o srbskem predsedniku. Svetniški klub SD glede novega načina elektronskega komuniciranja v Zdravstvenem domu Ljubljana. Gospa Alenka Pirjevec za odkup zemljišča na katerem stoji spomenik vstaje proti okupatorju in Svetniški klub NSi glede pasjih parkov. Prejeli ste odgovore na vprašanja 34. seje, prav tako ste prejeli odgovor na nekatera vprašanja s te seje, in sicer na vprašanje Svetniškega kluba Levica glede sanacije pločnika in na vprašanje gospoda Starihe glede predsednika Vučića in na vprašanje Svetniškega kluba SD glede komuniciranja v SD Ljubljana. Besedo za postavitev vprašanja dajem gospodu Starihi.

GLASOVANJE O DNEVNEM REDU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 35. seje mestnega sveta (skupaj s spremembo).
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 4. julija 2022.