Govor

Najprej gremo - prvič Predlog mnenja h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kolezija. Odpiram razpravo. Ni razprave. Ugotavljam navzočnost po celotni točki. 25.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Nini Triller se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kolezija. Moram vas tu spomniti preden glasujete, da je to izjemna ravnateljica, da smo pred letom pripojili k tej šoli Osnovo šolo Bičevje. Ravnatelj jo je tožil in potem šel na višje sodišče, obakrat izgubil in takrat naprej nimamo več nobenih pripomb na Osnovno šolo Bičevje, ker so prej bile. Tako da ta združitev bila izjemno, izjemno pozitivna.

Prosim za vaš glas.

33 ZA,

0 PROTI.

Gremo na drugi predlog mnenja h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije in veterinarske šole, Biotehničnega izobraževalnega centra Ljubljana. Razprava. Ni.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Marjani Mastinšek-Šuštar se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije in veterinarske šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.

36 ZA,

0 PROTI.

Hvala lepa.

Gremo na tretji predlog mnenja h kandidaturi za pomočnico direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, enota Bežigrad. Razprava prosim. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Nataši Magister se da pozitivno mnenje h kandidaturi za pomočnico direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, enota Bežigrad.

36 ZA,

0 PROTI.

In gremo na četrti predlog h kandidaturi za direktorico Doma starjših občanov Ljubljana Moste – Polje. Razprava prosim? Ja, izvolite. Gospa Sojar.

Nini TRILLER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kolezija.
Marjani MASTINŠEK-ŠUŠTAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije in veterinarske šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.
Nataši MAGISTER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za pomočnico direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, enota Bežigrad.