Govor

Dober dan želim. Spoštovane svetnice, svetniki, ostali prisotni. Pričenjamo zadnjo, 36. sejo Mestnega sveta MOL-a. Prisotnih je 32 svetnic in svetnikov. Svojo odsotnost sta opravičila gospa Lozej in gospod Štrukelj. Mestni svet je sklepčen, lahko pričnemo z delom. Lepo prosim, da izključimo mobilne telefone, da ne motimo delo mestnega sveta. Ob tem bi rad sporočil, da imate v sobi, ko ste notri prišli še knjige, kjer pokažemo Ljubljano v zadnjih 4 letih. Kdor si želi, si lahko knjigo vzame. In po sklicu seje ste prejeli še obvestilo župana o umiku 14. točke predlaganega dnevnega reda 36. seje – Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del prostorske enote PE3 v območju OPPN 173 Parmova, ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Ni razprave. Navzočnost ugotavljam. 29.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 36. seje mestnega sveta skupaj s spremembo.

30 ZA

1 PROTI.

Sprejeto.

Gremo na prvo točko.

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKA 35. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Razprava? Ni razprave. Navzočnost ugotavljam. Lepo prosim, navzočnost ugotavljam. Še enkrat navzočnost. 33.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 35. seje Mestnega sveta MOL-a z dne 26. septembra 2022.

35 ZA

0 PROTI.

AD 2. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE

Gradivo ste prejeli po sklicu seje. Vprašanja in pobude so poslali g. Matić glede poplavljenih podvozov ob večjih nalivih, ga. Pirjevec za odstranitev nedelujočega kioska v Mostah, ga. Maruša Babanik glede kanalizacije v Sostrem, Svetniški klub NSi za odstranitev zaprtega kioska s parkirišča ob Črtomirovi ulici. In ga. Škrinjar je poslala še tri vprašanja, vendar prepozno, zato jih mestni svet ni sprejel. Prejeli ste odgovore na vprašanja s 35. seje, g. Matić pa tudi odgovor na vprašanje s te današnje seje.

Gremo na 3. točko.

AD 3. POROČILO ŽUPANA

Za obdobje 26. septembra do 17. oktobra. Aktualno dogajanje v mestni občini. Septembra se je Ljubljana znova uvrstila na seznam 100 najbolj trajnostnih destinacij in poudarjam postala edino mesto na svetu, ki je ta naslov prejelo že osmič zapored. Sodelovali smo na 21. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, kjer sem prejel častno priznanje za izjemno podporo in skrb za življenje starejših. Še enkrat se lepo zahvaljujem. Med 27. 9. in 6. 10. je bila v Zgodovinskem atriju Mestne hiše na ogled fotografska razstava Kijev je nezlomljivo srce Evrope. 28. 9. smo v okviru konference Izvozniki 2022 sodelovali na okrogli mizi na temo poslovnega bontona. 29. 9. smo obeležili mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. 29. septembra smo obeležili 20. obletnico delovanja ambulante Pro bono. 29. 9. smo obeležili svetovni dan srca in Tromostovje osvetlili z rdečo barvo. 29. 9. se je v Pionirskem domu zaključil mednarodni filmski festival za otroke in mladostnike ZOOM 16. Med 1. in 21. oktobrom smo se tudi letos pridružili dobrodelni akciji zbiranja rabljenih malih aparatov. 3. oktobra smo obeležili 30. obletnico delovanja Mestnega redarstva, je bila ta razstava v tej hiši. 3. 10. je na Kongresnem trgu potekala prireditev Pozdrav brucem. Od 4. 10. dalje so nekatere vloge za Mestno občino Ljubljana dostopne elektronsko. 4. 10. smo v Gmajnicah obeležili 20. obletnico delovanja Zavetišča za zapuščene živali. 8. in 9. oktobra so v zavetišču potekali že tradicionalni dnevi odprtih vrat. V vsem tem času sprejeli 38.000 živali. 5. 10. na Stritarjevi ulici 5. Festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin. 6. in 7. oktobra je na Ljubljanskem gradu potekal 12. Ljubljana Forum. 7. oktobra Viški dan sosedov. 7. oktobra sta Cukrarna in Vrtec Pedenjped, enota Učenjak prejela nagrado zlati svinčnik za odlično izvedbo, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Še enkrat poudarjam, zlati svinčnik, najvišja nagrada tako za Cukrarno kot Vrtec Pedenjped. 8. 10. Medeni dan. 10. 10. svetovni dan duševnega zdravja. 10. 10. mednarodni dan brezdomcev. V Miklošičevem parku je bila odprta klopca Tončku. 10. do 14. 10. v Pionirskem domu s Tednom jezikov obeležili 26. september - evropski dan jezikov. Med 10. in 15. 10. je mestni kino Kinodvor sodeloval na 28. Mednarodnem festivalu sodobnih umetnosti Mesto žensk. 11. 10. je v Cukrarni potekal sprejem zlatih maturantov ljubljanskih srednjih šol 2021/22. Kar 203 jih je bilo, 135 žensk, 68 moških. 12. oktobra sem na prireditvi ob zaključku Kajuhovega leta prejel najvišje priznanje Zveze združenj borcev, na katerega sem izjemno, izjemno ponosen. To še vedno kaže moj osebni prispevek k temu, da ohranimo zgodovinsko resnico o partizankah in partizanih. 12. oktobra smo se udeležili priznanj Vlade Republike Slovenije za požrtvovalnost v boju proti Covid-19. Od 12. oktobra do 3. novembra je na ogled razstava migrantk Nisem sama. 13. oktobra smo pri spomeniku 24 talcem pri Poljanski gimnaziji udeležili spominske slovesnosti ob 80. obletnici ustrelitve 24 talcev. Izjemno lepa prireditev. Spomenik urejen, rožice pred njem. 14. oktobra je v Grajskem vinogradu potekal dan odprtih vrat. Pojdite si ogledati ta vinograd, nekaj posebnega. 14. oktobra je ob svetovnem dnevu oživljanja pred Mestno hišo potekala predstavitev projekta Trije koraki za uspešno reševanje življenj. 15. oktobra - Prešernov trg - rožnati oktober - rak dojk. 15. oktobra je na Stritarjevi ulici potekal bazar SILA. Do 20. oktobra zbiramo prijave škode zaradi posledic septembrskih poplav. Oktobra je Turizem Ljubljana za butično doživetje Mojster Plečnik prejelo znak Slovenske turistične organizacije. Na mednarodnem področju 27. septembra v Pragi - 11. dialog županov prestolnic EU in Evropske komisije, podpisali Praško deklaracijo. 29. 9. smo se v francoskem mestu Lille udeležili politične razprave v okviru EUROCITIES kulturnega foruma. Od 30. 9. do 2. 10. smo bili tudi v Tbilisiju. Gostili smo veleposlanico, udeležence Teka miru, vodjo pevskega zbora britanskega parlamenta, skupino županov iz Bavarske in predstavnike turistične skupnosti iz Vrnjačke Banje, Srbija ter delegacijo sarajevskega Kantonalnega javnega komunalnega podjetja Vodovod in kanalizacija.

AD 4. KADROVSKE ZADEVE

Gradivo ste prejeli. Prosimo gospoda Čerina, da poda uvodno obrazložitev.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 26. septembra 2022.
GLASOVANJE O DNEVNEM REDU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 36. seje mestnega sveta skupaj s spremembo.