Govor

Spoštovani gospod župan, spoštovani vsi navzoči. Lepo pozdravljeni. Odbor za finance je obravnaval Predlog rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 in sklep ni bil sprejet od šestih navzočih so bili trije glasovi za in trije glasovi proti. Prav tako je Odbor za finance obravnaval predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023, od šestih navzočih so bili trije glasovi za trije proti. Tako tudi ta sklep ni bil sprejet. Hvala lepa.