Govor

Hvala, lep pozdrav vsem. Statutarno pravna komisija k točkama A) in D) ni imela pripomb javnega značaja. Hvala.