Govor

Hvala lepa. Večkrat v tem mestnem svetu smo že govorili o kakovosti življenja v Ljubljani. Vedno smo poudarjali, da je čista voda, čist zrak zdravje za vse, razvoj, izobraževanje in kultura, da so to temelji. No pri čisti vodi in čistem zraku je seveda pomemben tudi promet in tu v rebalansu vidim, da se nekoliko zmanjšuje številka za vzdrževanje cest. Nekatere ceste v Ljubljani so res, res uboge, veliko križišče je bilo prenovljenih, nekaj cest tudi, vendar je stanje na nekih delih še zelo slabo. Tako, da je 6,5 mio investicij v ceste, ki umanjka v tem rebalansu pravzaprav zelo vprašljivo. Je pa povečanje proračuna za 4 milijone za javni promet dobrodošlo, vendar se človek sprašuje, kaj pravzaprav za ta denar dobiš, saj je en avtobus je kar velika, velika investicija. Prav tako se zmanjšuje kolesarska infrastruktura za 350.000, pa že zdaj je, bi rekla zelo improvizirana, steze so narisane na cestah. Tako da pravzaprav niso prave kolesarske steze. No za varovanje okolja, kar tudi sodi v sklop čista voda, čist zrak, pa zdravje za vse se tudi zmanjšujejo številke in tudi investicije v mestnem vodovode se zmanjšujejo iz 1.400.000 na 750.000. Pri izobraževanju vidimo veliko povečanjem, mislim, da gre tukaj za okrog 10 mio, tukaj pa verjetno nameravate s tem zajeti plače v vrtcih, ki seveda bodo narasle s povečanjem sredstev za javni sektor. Se pa leto za letom sprejema sklep o manjši kvadraturi za otroke. Tukaj pa seveda še nismo na čistem. Pri kulturi se povečuje vsota iz 18 mio na 31,5 mio, kar je pohvalno, se pa galerijska dejavnost zmanjšuje, pa vendarle bi veljalo razmisliti o tem, da se ta številka ne bi zmanjševala, ampak kvečjemu povečevala. Seveda v tem proračunu ne vidim nobene poteze v povezavi s Plečnikovim stadionom. Kje je zdaj ta projekt? Ali bo država odkupila Plečnikov stadion od Pečečnika, MOL-a in Olimpijskega komiteja, zato, da bi končno ta stadion dobil tisto vlogo, ki mu pritiče, na koncu koncev je Plečnik uvrščen med Unescove znamenitosti. To me tukaj precej bi rekla žalosti, da pravzaprav v tem rebalansu in tukaj ni niti sledu tega, kako bi pravzaprav pristopili k temu. Se je pa uredil oziroma se ureja trg MDB. Tukaj se načrtuje 2,8 mio, pa ni to samo edini trg, ki se ureja, tudi s pomočjo evropskih sredstev, ampak tudi mnogo drugih projektov, recimo kanalizacija na Jurčkovi. Tukaj so vsa uporabljena Evropska sredstva in to kaže na odlično sodelovanje našega župana z vlado Janeza Janše v preteklem.. ja, kaj se smejete? To je res. Največ evropskih sredstev je prišlo takrat.