Govor

Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsedujoči, spoštovane mestne svetnice in svetniki, gospod Zoran Janković, ostali navzoči lepo pozdravljeni. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na 26. seji, ki je bila 25. 11. 2022 sprejela poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo na podlagi splošne volilne pravice pravico voliti 45 svetnikov mestnega sveta 223.678 volivcev. Od tega jih je bilo 223. 277 volivcev vpisanih v volilne imenike, eden je pa glasoval s potrdilom. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 89.424 volivcev ali 39,98 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. Oddanih je bilo 89.390 glasovnic, neveljavnih jih je bilo 1.287 glasovnic, ker so bile bodisi prazne, bodisi volja volivcev ni bila jasno izražena. Veljavnih glasovnic je bilo 88.103. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se v skladu z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dodeljenih glasov. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so bili v Mestni svet Mestne občine Ljubljana izvoljeni naslednji predstavniki po listah. Lista Zorana Jankovića: gospod Zoran Janković, gospa Tjaša Ficko, gospod prof. Janez Koželj, gospa Jelka Žekar, gospod Aleš Čerin, gospa, dr. Marta Bon, gospod Dejan Crnek, gospa prim. Dunja Piškur Kosmač, gospod Marjan Sedmak, gospa Julija Žibert, gospod Rok Žnidaršič, gospa Stanislava Marija Ferenčak Marin, gospod Iztok Kordiš, gospa Francka Trobec, gospod Anton Podobnik, gospa mag. Mojca Lozej, gospod Boštjan Koritnik in gospa Nada Verbič. Gibanje svoboda: gospod mag. Samo Logar, gospa Vesna Ugrinovski, gospod Kostja Židan, gospa dr. Dunja Labovič Begović, gospod dr. Marko Maver, gospa Ksenja Pišljar, gospod Ludvik Bagari in gospa mag. Katja Damij. Slovenska demokratska stranka SDS: gospod Igor Horvat, gospa Maruša Babnik, gospod Anton Grošelj, gospa Ksenja sever, gospod Matjaž Vede in gospa Darinka Kovačič. Levica: gospa Urška Hoznak, Honzak, se zelo opravičujem, gospod Arne Jakob Zakrajšek, gospa Petra Blajhribar Kubo in gospod Ištvan Išt Huzjan. Nova Slovenija krščanski demokrati: gospa Mojca Sojar in gospod Jožef Horvat. Socialni demokrati SD: gospod mag. Marko Koprivc in gospa Ganimet Shala. Vesna zelena stranka: gospa dr. Jasminka Dedić. Lista za šport in zdravje: gospod Gašper Kromar. Glas za otroke in družino: gospod Aleš Primc. SLS slovenska ljudska stranka: gospa dr. Tina Bergant in Piratska stranka Slovenije: gospod Jasmin Feratović. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana ni prejela nobene pritožbe na Poročilo o izidu volitev v Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Poročilo o izidu volitev se je poslalo tako županu Mestne občine Ljubljana, kot tudi Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Mestna volilna komisija predlaga, da se sprejme predlagani sklep, da se mestni svet seznani s poročilom Volilne komisije Mestne občine Ljubljana. Hvala.