Govor

Hvala lepa še enkrat za besedo. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je prav tako na svoj 26. seji, ki je bila dne 25. 11. 2022 sprejela Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana. Na volitvah dne 20. 11 2022 je imelo pravico voliti župana 223.678 volivcev, pri čemer je bilo 223.677 volivcev vpisanih v volilne imenike, eden pa je glasoval s potrdilom. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 89.424 volivcev ali 39,98 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. Oddanih je bilo 89.405 glasovnic, neveljavnih je bilo 966 glasovnic, ker so bile praznem ali pa volja volivca ni bila jasno izražena. Veljavnih glasovnic je bilo 88.439. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov in sicer: kandidat gospod Zoran Janković 54.680 glasov oziroma 61,83 % glasov. Gospa Nataša Sukič 8.495 glasov oziroma 9,61 % glasov. Gospod Aleš Primc 6.148 glasov oziroma 6,95 %. Gospod Igor Horvat 5.552 glasov oziroma 6,28 %. Gospa dr. Tina Bergant 5.033 glasov oziroma 5.69 %. Gospa Mojca Sojar 2.813 glasov oziroma 3,19 %. Gospa dr. Jasminka Dedić 2.796 glasov oziroma 3,16 %. Gospod mag. Tomaž Ogrin 1.481 glasov oziroma 1,67 % in gospod Jasmin Feratović 1.431 glasov, kar pomeni 1,62 %. Kot sem povedala že pri prejšnji točki volilna komisija ni prejela nobene pritožbe. Mestna volilna komisija je v skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Mestne občine Ljubljana na izvoljen gospod Zoran Janković, ki je na glasovanju 20. 11. 2022 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali. Poročilo o izidu volitev, se je poslalo tako županu Mestne občine Ljubljana kot tudi Državni volilni komisiji, ter predstavnikom list kandidatov za župana. Mestna volilna komisija tako predlaga, da se sprejme poročilo Volilne komisije Mestne občine Ljubljana. Hvala lepa.