Govor

Lep dober dan. Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana v sestavi: Francka Trobec, predsednica, Kostja Židan, član in Ksenija Sever, članica se je sestala dne 12. 12. ob 16:02 uri v zeleni dvorani v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana in skladno z 12. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Uradni list Republike Slovenije številka 31/21, uradno prečiščeno besedilo, na podlagi poročila Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, številka 041-337/2022-2, z dne 25. 11. 2022. Poročila Volilne komisije mestne občine o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana, številka 041-337/2022-1 z dne 25. 11. 2022 potrdila o izvolitvi članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, številka 041-336/2022-2 z dne 25. 11. 2022, potrdila o izvolitvi za župana Mestne občine Ljubljana, številka 041-336/2022-1 je z dne 25. 11. 2022, izjave župana Zorana Jankovića o izbiri funkcije številka, z dne 8. 12. 2022, predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem naslednje predloge odločitev. Predlog ugotovitvenega sklepa: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandate naslednjim članom in članica Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: Maruša Babnik, Ludvik Bagari, Petra Blajhribar Kubo, dr. Marta Bon, dr. Tina Bregant, Dejan Crnek, Aleš Čerin, mag. Katja Damij, dr. Jasminka Dedić, Jasmin Feratović, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Anton Grošelj, Urška Honzak, Igor Horvat, Jožef Horvat, Ištvan Išt Huzjan, Zoran Janković, mag. Marko Koprivc, Iztok Kordiš, Boštjan Koritnik, Darinka Kovačič, prof. Janez Koželj, Gašper Kromar, dr. Dunja Labović Begović, mag. Samo Logar, mag. Mojca Lozej, dr. Marko Maver, Dunja Piškur Kosmač, Ksenija Pišljar, Tone Podobnik, Aleš Primc, Marjan Sedmak, Ksenija Sever, Ganimet Shala, Mojca Sojar, Francka Trobec, Vesno Ugrinovski, Matjaž Vede, Nada Verbič, Arne Jakob Zakrajšek, Jelka Žekar, Julijana Žibert, Kostja Židan, Rok Žnidaršič. Obrazložitev: Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana ugotavlja, da so vsi mandati članic in članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana iz poročila Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, ki so prejeli potrdila o izvolitvi v Mestni svet Mestne občine Ljubljana nesporni, zato predlaga mestnemu svetu, da jih potrdi. Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana je prejela predlog s tremi glasovi za in 0 proti. Drugi predlog ugotovitvenega sklepa: Mestni svet Mestne občine Ljubljana na podlagi poročila o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana številka 041-337/2022-1 z dne 25. 11. 2022 in potrdila o izvolitvi že za župana Mestne občine Ljubljana, številka 041-336/2022-1 z dne 25. 11. 2022 ugotavlja, da je za župana Mestne občine Ljubljana izvoljen Zoran Janković. Obrazložitev: Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana meni, da je izvolitev župana kot izhaja iz poročila o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana ter potrdila o izvolitvi nesporna. Zato predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlagani ugotovitveni sklep. Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana je sprejela predlog s tremi glasovi za in 0 proti. Tretji predlog ugotovitvenega sklepa: Zoranu Jankoviću preneha mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana na podlagi njegove izjave z dne 8. 12. 2022, ker je bil na rednih volitvah dne 20. 11. 2022 izvoljen za župana Mestne občine Ljubljana in, ker ta funkcija ni združljiva s funkcijo člana mestnega sveta. Mandat preneha s sprejemom tega ugotovitvenega sklepa. Obrazložitev: Zoran Janković je bil hkrati izvoljen za člana mestnega sveta in župana. Navedeni funkciji nista združljivi. Zoran Janković je podal izjavo dne 8. 12. 2022 iz katere je razvidno, da bo poklicno opravljal funkcijo župana Mestne občine Ljubljana. Zato komisija za potrditev članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlagani ugotovitveni sklep. Komisija za potrditev članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana je sprejela predlog s tremi glasovi za in 0 proti. Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana je zaključil z delom ob 16. uri in 6 minut. Hvala lepa.