Govor

Hvala lepa. Razprava? Ni razprave. Ugotavljam navzočnost po celotni točki. 33.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet MOL potrdi mandat članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Klemenu Žibertu. Mandat člana je vezan na mandat mestnega sveta. Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.

Prosim za vaš glas.

36 ZA,

0 PROTI.

Sprejeto.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Klemnu ŽIBERTU. Mandat člana je vezan na mandat mestnega sveta. Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.