Govor

In gremo tudi v tej točki na razpravo o predlogu dnevnega reda današnje seje. Odpiram razpravo o dnevnem redu današnje seje. Ni.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 4. seje mestnega sveta.

Prosim za vaš glas.

34 ZA,

0 PROTI.

Sprejeto.

Gremo na točko 1.

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Razprava o zapisniku. Gospod Primc, izvolite.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 4. seje mestnega sveta.