Govor

Ja, stojte, samo ne boste v zapisniku potem.