Govor

Spoštovane svetnice, svetniki, prisotni. Pričenjamo s 4. sejo mestnega sveta MOL. Prisotnih nas je 38. Svojo odsotnost so opravičili, gospa Bregant, Istvan Išt Huzjan in Ganimet Shala. Smo sklepčni, lahko prične delo mestni svet. Prijazno prosim, da izključite mobilne telefone, da ne motimo delo mestnega sveta. V skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL odloča mestni svet o mandatnih vprašanjih v začetku seje. Prejeli ste predlog ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja o potrditvi mandata gospodu Klemnu Žibertu. Prosim predsednika komisije, gospoda Čerina, da poda uvodno obrazložitev.