Govor

Jaz moram reči, da sem zelo nezadovoljen, da Lista Zorana Jankovića ponovno opoziciji onemogoča, da bi na sejah mestnega sveta debatirali o temah, ki so pomembne tudi za opozicijo. Moram pa povedati, da sta obrazložitvi obeh predlogov za umik neresnični. Če se najprej dotaknem predloga za umik točke dnevnega reda glede diskriminacije predstavnika Katoliške cerkve moram reči, da je v celoti celo lažna, ker predstavnik Katoliške cerkve se je opravičil, se pravi, tajnik nadškofa Zoreta se je opravičil in je napovedal, da ga ne bo. In škof Jamnik je potrdil svojo udeležbo. Tako, da najmanj kar bi od protokola pričakoval je, da bi pač govoril resnico. Druga stvar je pa v zvezi z--