Govor

Proceduralno. Glejte, o mojem sklepu se ni glasovalo.

Tudi ne bomo. O sklepu, ki ga niste predlagali, niste dali proceduralno prej, ste samo imeli pripombe na zapisnik in, ker niste rekli proceduralno, se ne bo o njemu glasovalo. Zelo jasno. Še enkrat svetujem pravilnik brati, mogoče kar na megafonu, pa se bomo vsi naučili.

AD 2. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE

Gradivo ste prejeli. Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslala ga. Tina Bregant glede izobraževanja prvošolcev v prostorih Tehnološkega parka. Vprašanja in pobude so poslali Svetniški klub Levica glede parkirišč v MOL, g. Primc glede evidence večstanovanjskih stavb z dvigali, Svetniški klub SDS glede prometne varnosti na območju Brda, za ureditev stanja v zvezi z izvajanjem metadonske dejavnosti v ZD Ljubljana, Metelkova, ga. Katja Damij glede odbora za digitalizacijo, ga. Dedić glede dostopa do Urbinfo2010 in poplavne varnosti na cestnem prepustu iz Malega grabna do Barja, ga. Petra Blajhribar Kubo glede kavcijskega sistema JZ Šport Ljubljana, ga. Tina Bregant glede tehnične ustreznosti kanala C0 in ga. Sojar glede križišča na Šestovi ulici. Prejeli ste tudi odgovore na vprašanja s 5. seje. Ustno predstavitev dajem gospe Bregant, 3 minute, izvolite.