Govor

Spoštovane svetnice, svetniki, pričenjamo z 8. sejo Mestnega sveta MOL-a. Prisotnih je 42 svetnic in svetnikov. Opravičil se je gospod Žibert. Smo sklepčni, lahko pričnemo z delom. Lepo prosim, da izklopimo mobilne telefone, da ne motimo delo mestnega sveta. S sklicem ste prejeli predlog dnevnega reda 8. seje Mestnega sveta, po sklicu ste prejeli tudi predlog župana za razširitev dnevnega reda z novo 8. točko z naslovom Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Ni razprave. Ugotavljam navzočnost za celotno točko. 40.

Glasujemo za spremembo dnevnega reda: Dnevni red 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 23. 10. 2023 se razširi z novo 8. točko z naslovom: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek.

Prosim za vaš glas.

39 ZA,

1 PROTI.

Sprejeto.

Glasujemo še O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 8. seje mestnega sveta skupaj s spremembo.

Prosim za vaš glas.

35 ZA,

0 PROTI.

Hvala lepa. Zaključeno.

PREDLOGU župana za SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: Dnevni red 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 23. 10. 2023 se razširi z novo 8. točko z naslovom »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek«.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 8. seje mestnega sveta skupaj s spremembo.