Govor

Na podlagi 4. člena poslovnika je javnost seje zagotovljena z neposrednim prenosom seje mestnega sveta. Opozarjam že od prve seje naprej, da zaradi katastrofalne kamere, za katere dobi človek, ki to gleda po 10 minutah migreno, ga začne boleti glava ni zagotovljena seja, javnost seje v skladu s 4. členom in predlagam, da se seja za toliko časa, dokler ne bodo kamere urejene tako, da bo kamera tehnično taka kot so sodobni tehnični standardi, da sejo prekinemo.

Dajem na glasovanje predlog gospoda Primca, da se seja prekine dokler se kamer ne izbistri, da se vidi vsa lepota. Predlagam, da ga zavrnemo danes, naslednjič in naslednjič. Ugotavljam navzočnost pri tem predlogu. Rezultat navzočnosti: 39.

Glasujemo o predlogu gospoda Primca. Prosim za vaš glas.

27 PROTI.

7 ZA.

Zavrnjeno. Boste potrpeli tudi to.

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKA 7. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Pripombe na zapisnik? Ni. Ugotavljam navzočnost: 43.

Glasujemo o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 25. septembra 2023.

Prosim za vaš glas.

39 ZA,

0 PROTI.

Gremo na točko 2.

AD 2. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE

Gradivo ste prejeli. Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslala ga. Tina Bregant. Vprašanja in pobude so poslali g. Arne Jakob Zakrajšek glede svetlobnega oglaševanja, zobozdravstvene ambulante v nočnem času, osvetlitve Ljubljanskega gradu v palestinskih barvah; g. Anton Grošelj za postavitev obvestilne table o Plečnikovi cerkvi Sv. Mihaela kot kulturnem objektu državnega pomena; ga. Ksenija Sever za postavitev označb za umiritev prometa na prehodu Kosmačeve, Plemljeve in Tacenske ceste; Svetniški klub Levica glede posledic pirotehničnega spektakla navijaške skupine Green Dragons; ga. Vesna Ugrinovski za postavitev hitrostnih ovir na Medenski cesti; g. Aleš Primc glede kanala C0, hrupne zabavne glasbe v centru Ljubljane ob različnih dogodkih in prireditvah, organiziranega prevoza otrok s posebnimi potrebami, poplavne varnosti na območju Potniškega centra Ljubljana; ga. Darinka Kovačič glede varnostne situacije v Ljubljani, urejenosti in izgleda mesta; ga. dr. Tina Bregant glede kanala C0; ga. Mojca Sojar glede Azilnega doma na Viču. Prejeli ste tudi odgovore na vprašanja s 7. seje mestnega sveta ter odgovor na vprašanje svetnice ge. Vesne Ugrinovski s te seje. Besedo za ustno postavitev dajem ge. Tini Bregant, 3 minute. Izvolite.

POTRDITEV ZAPISNIKA 7. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA POSTOPKOVNI PREDLOG g. ALEŠA PRIMCA: Seja se prekine, dokler se kamere ne uredijo skladno s sodobnimi tehničnimi standardi.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 25. septembra 2023.