Govor

Hvala za besedo. Spoštovani župan, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Na vprašanje bom odgovorila po vrstnem redu, kot so bila zastavljena. S podatki o številu vseh oseb brez družinskega zdravnika razpolaga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in nam je poslal podatek, da je na dan 30. 6. 2023 brez družinskega zdravnika v MOL 35.100 oseb. Trenutno v Zdravstvenem domu Ljubljana deluje 10 ambulant za neopredeljene zavarovane osebe. Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja Pro Bono nemoteno deluje od leta 2002. Lani so tako zdravniki, medicinske sestre in drugi v ambulanti opravili 513 ur prostovoljnega dela, registriranih pa je bilo 452 oseb. V obdobju od 1. januarja se je v Zdravstvenem domu Ljubljana zaposlilo 54 zdravnikov s polnim delovnim časom in 6 s krajšim delovnim časom, upokojilo se je 8 zdravnikov različnih specialnosti, 16 jih je dalo odpoved, dvema zdravnikoma je odpoved podal Zdravstveni dom Ljubljana. Koncesije v skladu z zakonom podeljujemo fizičnim in pravnim osebam v primeru, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti izvajanja. Zdravstvenim domovom, se koncesije ne podeljujejo. Na območju MOL deluje 28 koncesionarjev, ki z 48 zdravniki izvajajo 43 programov družinske medicine. V zdravstvenem domu Ljubljana pa je trenutno zaposlenih 90 družinskih zdravnikov, ki izvajajo 77 programov. Na vprašanje o urah nadomeščanja ne moremo odgovoriti, ker ne vemo, na katero obdobje, na katere ure in na katere zdravnike se vprašanje nanaša. V zdravstvenem domu se v zadnjem obdobju zaposleni vračajo in prihajajo novi, ves čas izboljšujejo delovne pogoje, trenutno poteka tudi strateški projekt upravljanja s človeškimi viri, izvajajo kontinuirana usposabljanja, izobraževanja zaposlenih na različnih področjih. V okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva imajo zaposleni v Zdravstvenem domu Ljubljana številne možnosti za raziskovalno delo, Zdravstveni dom Ljubljana pa je tudi družini prijazno podjetje. Kadrovski načrt za leto 2024 je še v pripravi, trenutno pa je v postopku pridobivanja dovoljenj za zaposlitev v Zdravstvenem domu Ljubljana 15 tujih zdravnikov. In za konec, MOL v okviru svojih možnosti aktivno izvaja ukrepe na področju primarnega zdravstva, intenzivno kreira prostorske rešitve za programe Zdravstvenega doma Ljubljana z izgradnjo novih kapacitet v Jaršah, na Metelkovi, pod Šmarno goro in na Rudniku ter obnovo prostorov na Trgu MDB. Vzpostavljen je tudi koncept kadrovskih stanovanj za zdravnike in zdravnice. Avgusta pa smo izvedli tudi 1. razpis za kadrovske štipendije. Tudi v prihodnje načrtujemo podobne ukrepe. Hvala.