Govor

Ja, pri tem sklepu pa mene pravzaprav zanima. To, da gospe Jelki Žekar preneha mandat predsednice odbora je verjetno sklep Liste Zorana Jankovića oziroma odločitev vaša. Da se potem imenuje Danijel Avdagič in pa še ena gospa pa pomeni, da ta odbor dobi 2 nova člana. Zakaj vsaj en član ni bil predlagan, da bi bila, ne vem odbor bolj številčen že na začetku mandata? Zakaj se to zdajle zgodilo? Mislim, po mojem bi potem gospa Jelka Žekar sploh ne bi bila več članica, ampak ker je prišel noter gospod Danijel Avdagič, ampak prišla je še ena dodatna. Če bom dobila pojasnilo, bom vesela. Hvala.